top of page
T

Our 
Story

Mor och barn på stranden

Om terapi

Det finns flera skäl att söka terapi. Det kan handla om en upplevelse av att ha kört fast, känna  oro, nedstämdhet eller ha svårigheter att hantera och må bra i relationer. Det kan även finnas perioder i livet när man behöver särskilt stöd i sådant som föräldraskap, sjukdom eller förlust av någon närstående. Inte sällan kan det handla om en vilja att förstå sig själv bättre och finna nya vägar framåt. Genom att närma oss dina svårigheter försöker vi gemensamt att formulera ett fokus som är anpassat efter dina behov. Jag erbjuder krissamtal, existentiella samtal, kortare och längre terapier och tar emot såväl ungdomar som vuxna.

Mitt sätt att arbeta

Mitt arbetssätt vilar på en psykoanalytisk och psykodynamisk grund där fokus handlar om att lära känna sig själv bättre genom att förstå hur relationer och upplevelser i dåtid hänger samman med hur vi relaterar till oss själva och andra idag. En viktig utgångspunkt i psykodynamisk terapi är att vi inte alltid vet eller förstår allt om oss själva. Genom samtal kan den förståelsen öka och leda till att ditt sätt att relatera till dig själv och andra blir förbättrad. Jag arbetar även utifrån ett relationellt perspektiv där vi tillsammans utforskar vad som händer i den terapeutiska relationen i syfte att skapa en ökad förståelse kring vad som blir svårt i ditt sätt att vara och må bra tillsammans med andra.

Seashore
ABOUT
jojo1.jpg
Om mig

 

Jag är legitimerad psykolog, leg. psykoterapeut samt specialistpsykolog i psykologisk behandling/psykoterapi och har lång erfarenhet av att arbeta med vuxna och unga vuxna inom specialistpsykiatrin. Jag arbetar främst med psykodynamisk terapi men har även lång erfarenhet av att arbeta med Mentaliseringsbaserad (MBT) och affektfokuserad terapi.

Att vara legitimerad innebär att vara godkänd av Socialstyrelsen och innebär att jag arbetar utifrån yrkesetiska riktlinjer och sekretess.

Kontakt 

Min mottagning ligger i Vasastan i centrala Göteborg. Närmaste spårvagnshållplats är Vasaplatsen. Du är välkommen att kontakt mig genom email eller via kontaktformuläret så bokar vi ett första samtal.

Pris

En session varar i 45 minuter och priset är 950 kr/session. Studenter och sjukskrivna kan erbjudas lägre taxa.

Adress

Götabergsgatan 7

Göteborg 411 31 Göteborg

Email: leanderpsykologi@gmail.com

Leander psykologi

Leg. psykolog Johanna Leander
Götabergsgatan 7
411 31 Göteborg

 

psykologforbundet--symbol-centrerad-300dpi-medium.webp
bottom of page